Ένωση «Μαζί για το παιδί»

Ενίσχυση της συναυλίας στο Ηρώδειο Θέατρο

01.11.2022
Ενίσχυση της συναυλίας που διοργάνωσε στο Ηρώδειο Θέατρο στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, η Ένωση «Μαζί για το Παιδί», με τη συμμετοχή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη. Τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση των κοινωφελών σκοπών των σωματείων που απαρτίζουν την Ένωση.

Τα μέλη του Συμβουλίου, αναγνωρίζοντας το κοινωφελές έργο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και των επιμέρους κοινωφελών οργανώσεων που συμμετέχουν σε αυτή, η ενίσχυση των οποίων εντάσσεται στο σκοπό του Ιδρύματος, ομόφωνα αποφάσισαν όπως το Ίδρυμα συνδράμει στην υλοποίηση της συναυλίας χορηγώντας ποσό 20.000€.

www.mazigiatopaidi.gr