Η Θεοτόκος

Ίδρυμα Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με Νοητική Υστέρηση

04.04.2015

Χορηγία προς το Ίδρυμα Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με Νοητική Υστέρηση «Η Θεοτόκος» για τις ανάγκες του προγράμματος αυτοματοποιημένης καταγραφής, αρχειοθέτησης και επεξεργασίας στοιχείων. Το πρόγραμμα αυτό συνθέτει τον προνομιακό φάκελο των εκπαιδευόμενων από την προσχολική ηλικία έως και την υποστηριζόμενη εργασία με τη χρήση της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργικότητας Αναπηρίας και Υγείας Παιδιών και Νέων.

Το Ίδρυμα «Θεοτόκος» έχει θέσει ως σκοπό να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο με αναπηρία αυτό που έχει ανάγκη, εφόσον βέβαια το επιθυμεί. Μέσα από αυτή τη θέση αναπτύχθηκαν διάφορα προγράμματα και υπηρεσίες. Ξεκινώντας από την Έγκαιρη Παρέμβαση και την Προσχολική Αγωγή (Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Παιδιού «ΑΛΜΑ»), το Κέντρο Ημέρας, το Εργαστήρι Τέχνης, τα Σπίτια στην Κοινότητα και τη Στέγη μέχρι τις Συνοδευτικές Υπηρεσίες, στις οποίες μπορούν να τύχουν υποστήριξης άνθρωποι με αναπηρία, γονείς και οικογένειες.

http://www.theotokosfoundation.org/