Η Θεοτόκος

Ίδρυμα Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με Νοητική Υστέρηση

07.05.2017

Χορηγία προς το Ίδρυμα Προστασίας και Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων με Νοητική Υστέρηση «Η Θεοτόκος» ποσού ευρώ 100.000 για την απόκτηση αιτούμενου λεωφορείου για τη μεταφορά των παιδιών και νέων που φοιτούν στις εγκαταστάσεις του, καθώς το υφιστάμενο λεωφορείο με δυσκολία επισκευάζεται και δεν είναι ασφαλές.

Τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος Π. & Α. Κανελλοπούλου λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ίδρυμα «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» συνιστά κοινωφελή οργανισμό που επιτελεί σημαντικό έργο, έκαναν ομόφωνα αποδεκτό το αίτημά του και ενέκριναν τη δωρεά, κατόπιν υπογραφής σύμβασης με το προαναφερθέν ίδρυμα.

http://www.theotokosfoundation.org/