Ίδρυμα Ανάπτυξης Κοινωνικής Εργασίας

Χορηγία προς το Ίδρυμα για την ενίσχυση του έργου του

27.08.2012

Χορηγία προς το Ίδρυμα Ανάπτυξης Κοινωνικής Εργασίας για την ενίσχυση του έργου της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης στελεχών του χώρου της κοινωνικής εργασίας, της κοινωνικής πολιτικής και του πολιτισμού γενικότερα που επιτελεί το Ίδρυμα.

Το Ίδρυμα Αναπτύξεως Κοινωνικής Εργασίας (ΙΑΚΕ) είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και σκοπός του είναι η συμβολή στην προαγωγής της κοινωνικής εργασίας. Δημιουργήθηκε από τη ΧΕΝ Ελλάδος το 1979 με κύρια αρμοδιότητα τη λειτουργία της Ανωτέρας Σχολής Κοινωνικής Εργασίας, την οποία ίδρυσε η ΧΕΝ το 1948, μέχρι το 1984 οπότε και εντάχθηκε στο ΤΕΙ Αθήνας. Το ΙΑΚΕ συμβάλλει πολύπλευρα στην ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας διοργανώνοντας στην Ελλάδα και στην Κύπρο εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και επιμορφωτικά προγράμματα για κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς κ.ά. με θέματα που αφορούν σε κοινωνικά προβλήματα και σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισής τους. Επίσης, διατηρεί αξιόλογη βιβλιοθήκη, εκπονεί μελέτες, συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες, ιδρύματα και οργανισμούς.

http://iake-lib.blogspot.gr/