Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Χορηγία προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές

09.03.2007