Ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα στη Σπάρτη

Χορηγία στο Σωματείο «Οι Φίλοι του Αμυκλαίου»

27.09.2018

Χορηγία στο Σωματείο «Οι Φίλοι του Αμυκλαίου» για την ενίσχυση της συνεχιζόμενης αρχαιολογικής έρευνας στο Ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα στη Σπάρτη Λακωνίας. Η εν λόγω έρευνα και οι αντίστοιχες αρχαιολογικές εργασίες διενεργούνται στο πλαίσιο πενταετούς σχετικής άδειας που έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, με το σκεπτικό της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Αμυκλαίου.

Τα έτη 2018 και 2019 έχει προγραμματιστεί η συνέχιση της έρευνας με σκοπό την πραγματοποίηση των ακόλουθων αναστηλωτικών εργασιών και παρεμβάσεων ανάδειξης στον χώρο του σπαρτιατικού Ιερού του Απόλλωνος Αμυκλαίου: α. Επέκταση της αναστηλωτικής εργασίας με τεχνητούς λίθους στο μνημειακό τμήμα του αρχαίου περιβόλου και συντήρηση των λιθοδομών του περιβόλου, β. Επέκταση της αναστηλωτικής εργασίας στο εμβληματικό οικοδόμημα του Ιερού, τον θρόνο του Αμυκλαίου Απόλλωνα, γ. επέκταση της αναστηλωτικής εργασίας του βωμού του Ιερού και δ. μελέτη συντήρησης αυθεντικού υλικού. Η συνολική δαπάνη εκτιμάται στα 120.000 ευρώ.