Ο Άγιος Σάββας

Χορηγία προς το Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών

13.03.2010