Τράπεζα Τροφίμων

Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας

04.07.2018

Χορηγία προς την «Τράπεζα Τροφίμων: Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας» για την προμήθεια τροφίμων.

Τα χρήματα από τη δωρεά δόθηκαν για την αγορά τροφίμων που δεν μπορεί η Τράπεζα Τροφίμων να βρει από δωρεές εταιριών και τα οποία είναι απαραίτητα για τα συσσίτια και τα ιδρύματα που τροφοδοτεί. Η Τράπεζα Τροφίμων αποτελεί κοινωφελές Ίδρυμα που έχει ως κύριο σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων προκειμένου να διατεθούν δωρεάν σε ιδρύματα, συσσίτια, ορφανοτροφεία, κ.α..

http://www.foodbank.gr