Τράπεζα Τροφίμων: Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας

Χορηγία για την προμήθεια τροφίμων άμεσης κατανάλωσης

20.07.2022

Χορηγία προς την «Τράπεζα Τροφίμων: Ίδρυμα για την καταπολέμηση της πείνας» για την προμήθεια τροφίμων άμεσης κατανάλωσης, που θα διατεθούν δωρεάν και αποκλειστικά για την αγορά και διανομή τροφίμων στις δύο νέες Τράπεζες Τροφίμων, στην Ήπειρο και την Κρήτη για την ανακούφιση οικονομικά αδυνάτων ατόμων στις εκεί τοπικές κοινωνίες. Τα μέλη του Συμβουλίου, εκφράζοντας την εκτίμησή τους για το κοινωφελές έργο του ως άνω μη κερδοσκοπικού οργανισμού, που σκοπεί στην ανακούφιση των πλέον αδυνάτων και ευπαθών ατόμων στην Ελλάδα, ομόφωνα αποφάσισαν το Ίδρυμα να ενισχύσει την Τράπεζα Τροφίμων με το ποσό των €20.000.

https://foodbank.gr