Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων – Δήλος

Αρχαιολογικό έργο στη στοά του Φιλίππου

27.04.2019

Σε συνέχεια της χορηγίας του ποσού των 550.000 ευρώ προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου της μελέτης και της μερικής αναστήλωσης της στοάς του Φιλίππου στη Δήλο και σε ανταπόκριση του αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για την εκταμίευση του ποσού των 250.000 ευρώ, τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ενέκριναν την αιτηθείσα εκταμίευση, η οποία είναι εντός προϋπολογισμού του έργου βάσει της υπογεγραμμένης πολιτιστικής σύμβασης.

Για το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη εκταμιευθεί το ποσό των 164.500 ευρώ. Για την έγκριση της εκταμίευσης του ποσού των 250.000 ευρώ, ζητήθηκε να παρουσιαστεί στο ΔΣ του Ιδρύματος η εξέλιξη του έργου έως σήμερα, από τους αρμόδιους, Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, κ. Δ. Αθανασούλη και υπεύθυνη αρχιτέκτονα του έργου κυρία Δ. Μαυροκορδάτου. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι της Εφορείας παρουσίασαν στα μέλη του Συμβουλίου, με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού την εξέλιξη του έργου και αναφέρθηκαν στις απρόβλεπτες δυσκολίες που δυσχεραίνουν την πρόσβαση, λόγω γεωλογικών συνθηκών και εξαιτίας της ανακάλυψης σημαντικού αριθμού νέων αρχιτεκτονικών μελών που επαυξάνουν με την αυθεντικότητα του έργο, ωστόσο αναγκάζουν την τροποποίηση της υφιστάμενης μελέτης και την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος, με επακόλουθη επαύξηση του προϋπολογισμού. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του αρχαιολογικού έργου και τον τεράστιο συμβολισμό που έχει η Δήλος για το ελεύθερο εμπόριο, ενέκριναν την εκταμίευση του ποσού των 250.000 ευρώ.