Στοά του Φιλίππου Ε’ – Δήλος

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες δομικής αποκατάστασης οκτώ αρχιτεκτονικών μελών του στυλοβάτη

18.05.2023

Στο πλαίσιο της χορηγίας από το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για τη συνέχιση του έργου «Μερική Αναστήλωση της Στοάς Φιλίππου Ε΄», ολοκληρώθηκε το σύνολο των εργασιών «Δομικής αποκατάστασης οκτώ αρχιτεκτονικών μελών του στυλοβάτη στην στοά Φιλίππου Ε΄ στη Δήλο».

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 14-03-2022 έως 30-04-2023 και περιελάμβαναν τα εξής:

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ:

 • Εργασίες συγκόλλησης των αρχαίων θραυσμάτων των αρχιτεκτονικών μελών που θα αποκατασταθούν επί τόπου στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου
 • Προπαρασκευαστικές εργασίες για την αποτύπωση των επιφανειών θραύσης των αρχαίων μελών προς συμπλήρωση, καθαρισμοί, στήσιμο μελών κ.ά. στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου
 • Αποτύπωση των επιφανειών θραύσης επί τόπου στον αρχαιολογικό χώρο από ειδικευμένο συνεργείο με φορητό 3Dlaserscanner
 • Τρισδιάστατη ψηφιακή επεξεργασία και παραγωγή ψηφιακών μοντέλων για την λάξευση των μαρμάρινων όγκων με μηχάνημα CNC, αρχεία SLT

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ:

 • Επεξεργασία των προδιαμορφωμένων όγκων μαρμάρου με τον ηλεκτρονικά οδηγούμενο παντογράφο και παραγωγή των συμπληρωμάτων
 • Μεταφορά λαξευμένων συμπληρωμάτων στη Δήλο
 • Τελική προσαρμογή και επεξεργασία με τα θραυσμένα τμήματα των μελών στη Δήλο
 • Συγκολλήσεις των συμπληρωμάτων με εισαγωγή κατάλληλου οπλισμού από ράβδους τιτανίου
 • Απολάξευση απέργου και διαμόρφωση επιφανειών
 • Τελική επεξεργασία των επιφανειών των αποκατεστημένων μελών
 • Σφράγιση αρμών συγκόλλησης με σφραγιστικό κονίαμα, συμπλήρωση μεγάλων κενών με τεχνητό λίθο
 • Τεκμηρίωση του Α΄+Β΄ Σταδίου εργασιών: τεχνική έκθεση απολογισμού, φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών συγκόλλησης των αρχαίων θραυσμάτων και σχέδια