Η Δήλος αλλάζει

Ένα από τα μεγαλύτερα αναστηλωτικά έργα αρχαίου μνημείου

20.03.2020

Το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου έχει εγκρίνει χορηγία ύψους 550.000 ευρώ, προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, για την εκτέλεση του έργου της μερικής αναστήλωσης της στοάς του Φιλίππου στη Δήλο.

Η Δήλος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και η εφαρμογή ενός προγράμματος αναστηλωτικών έργων θα μπορούσε να αλλάξει το δηλιακό τοπίο, διασώζοντας την πολύτιμη κληρονομιά του από τη φθορά του χρόνου, επιτυγχάνοντας να καταστήσει το νησί κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως.

Το μεγάλο έργο της αναστήλωσης της Στοάς του Φιλίππου Ε΄ περνά στην επόμενη φάση με την εγκατάσταση του ικριώματος. Η γερανογέφυρα επί μεταλλικών ικριωμάτων, η οποία διατρέχει όλο το μήκος του υπό αναστήλωση κτηρίου, αποτελεί το βασικό «εργαλείο» για την ασφαλή και ταχεία εκτέλεση των εν εξελίξει αναστηλωτικών εργασιών.