Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοικτή

Φιλοξενία εννέα ενηλίκων με βαριά αναπηρία, οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από εξειδικευμένο προσωπικό

21.02.2019

Ενίσχυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοικτή για την κατασκευή και την αγορά εξοπλισμού μίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ενήλικες με βαριά αναπηρία.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοικτή, με έτος ίδρυσης το 1972, προσφέρει αδιάλειπτα τις πολύτιμες υπηρεσίες της στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας, προσφέροντας ημερήσια εκπαίδευση και αποκατάσταση σε περισσότερα από 240 παιδιά, εφήβους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση, ενώ έχει συμβάλλει στην άρση των προκαταλήψεων για τα άτομα με αναπηρία και στην προώθηση ευρύτερης επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν στην αναπηρία. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Προέδρου της Εταιρείας για τη μερική χρηματοδότηση του έργου της ανέγερσης και του εξοπλισμού Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης 520τ.μ., στην οποία θα φιλοξενηθούν εννέα ενήλικες με βαριά αναπηρία, οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από εξειδικευμένο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, με την έγκριση δωρεάς ύψους 100.000 ευρώ. Τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος  εξέφρασαν την εκτίμησή τους στο κοινωφελές έργο της Εταιρείας, το οποίο συνάδει με τους στόχους του Ιδρύματος για την ενίσχυση και την ανακούφιση των οικονομικά αδυνάτων.

https://www.eps-ath.gr/el/