Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Ενίσχυση του προγράμματος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

08.06.2016

Χορηγία προς την κοινωφελή, Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ», για την ενίσχυση του προγράμματος «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους».

Η ΜΚΟ, Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» αποτελείται από εθελοντικές ιατρικές ομάδες, οι οποίες προσφέρουν ιατρική φροντίδα, διάγνωση και θεραπεία ιατρικών παθήσεων σε χιλιάδες ενήλικες και παιδιά που βρίσκονται σε δυσχερή θέση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παρέχουν ιατρική γνώση και εμπειρία σε γιατρούς και νοσηλευτικό –παραϊατρικό προσωπικό, σε ειδικούς τομείς, με διαφορετικούς τρόπους (επιτόπου, μέσα από δίκτυα συνεργασίας, με χρηματοδότηση της μετεκπαίδευσής τους, κ.ά.).

Στις δράσεις της εταιρίας περιλαμβάνεται και η προσφορά –μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού και ιατρικών μηχανημάτων και η εκπαίδευση γιατρών και νοσηλευτών –παραϊατρικού προσωπικού στα μηχανήματα αυτά.

Στις δράσεις της ΜΚΟ, Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» εντάσσεται το πρόγραμμα εμβολιασμού παιδιών σε ανασφάλιστα παιδιά «Εμβολιά – ζουμε: Παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα» και το πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής φροντίδας: «Στηρί – ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» για ανασφάλιστους ή οικονομικά αδύναμους πολίτες στην Ελλάδα, το οποίο χρηματοδοτείται από εισφορές ιδιωτών και εταιριών.

http://www.missionanthropos.com/el/