ΜΚΟ Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Εξατομικευμένη κάλυψη ιατρικών αναγκών παιδιών και ενηλίκων σε όλη την Ελλάδα

14.04.2021

Ενίσχυση του προγράμματος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με τον τίτλο «Στηρί-Ζουμε: Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για Όλους», για το έτος 2021.

Αντικείμενο του προγράμματος της ΜΚΟ «Αποστολή Άνθρωπος» είναι η άμεση και εξατομικευμένη κάλυψη ιατρικών ή/και φαρμακευτικών αναγκών παιδιών και ενηλίκων σε όλη την Ελλάδα, που αδυνατούν να καλύψουν τη συμμετοχή τους στο ΕΣΥ ή δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό.

Στο σύνολο του προγράμματος «Στηρί-Ζουμε: Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για Όλους», που υλοποιείται σταθερά από το 2013, υλοποιήθηκαν 285 αιτήματα εκ των οποίων τα 225 καλύφθηκαν με την συμβολή του Ιδρύματος Κανελλοπούλου. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος έκριναν πως ο σκοπός του εν λόγω προγράμματος συνάδει με τους σκοπούς του Ιδρύματος που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων ατόμων στον τομέα της υγείας και αποφάσισε την ενίσχυση του με το ποσό των 20.000 ευρώ.

http://www.missionanthropos.com/el/