Μυκηναϊκή Ακρόπολη του Γλα

Χορηγία για τη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας

10.08.2022

Χορηγία για τη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη του Γλα στη βορειοανατολική Κωπαϊδα στη Βοιωτία που διενεργείται υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και Διευθύντρια την κα Έλενα Κουντούρη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα αυτής της συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας, η οποία σκοπεί στην προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Τέχνης και Πολιτισμού και έχει αρχαιολογικό περιεχόμενο, ομόφωνα αποφάσισαν να παρασχεθεί επιχορήγηση ποσού 70.000€ για τη συνέχισή της για τα έτη 2023 έως 2026.