Πρωτοβουλία για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού

27.05.2010

Χορηγία προς την «Πρωτοβουλία για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς» για την υλοποίηση του έργου του οργανισμού, με στόχο την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και τον εκσυγχρονισμό των μουσείων της χώρας μας.

Η αστική μη κερδοσκοπική «Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2008 με σκοπό την προαγωγή των καλύτερων πρακτικών στην ανάδειξη, προστασία και διαμόρφωση των αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα και διεθνώς μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης. Η Πρωτοβουλία συμβάλει στην πραγματοποίηση των σκοπών της μέσα από την αξιοποίηση του πολύ καλά εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, την επιμόρφωση σε όλα τα επίπεδα, την υποστήριξη της έρευνας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία καθώς και τη δημιουργία διαλόγου.

Από το καλοκαίρι του 2009 η Πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ. Βασικός υποστηρικτής και ένας από τους αρχικούς εμπνευστές της Πρωτοβουλίας ο κύριος Lloyd Cotsen, πρώην chairman της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής και μέγας δωρητής της Γενναδείου βιβλιοθήκης, είναι από τους σημαντικότερους δωρητές σε πολιτιστικά θέματα στην Καλιφόρνια. Από την ίδρυση της «Πρωτοβουλίας», ένας μεγάλος αριθμός ενεργών πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό την έχει στηρίξει έμπρακτα.

www.inherity.org