Οφέλτης – Ο φίλος της Νεμέας

Ενίσχυση του ανασκαφικού έργου στο μυκηναϊκό νεκροταφείο «Αηδόνια»

14.08.2015

Χορηγία προς τον «Οφέλτη – Ο φίλος της Νεμέας» για την ενίσχυση του ανασκαφικού έργου στο μυκηναϊκό νεκροταφείο «Αηδόνια» και την κατάρτιση μελετών για έργα υποδομής για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Νεμέας.

Ο ΟΦΕΛΤΗΣ είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε με σκοπό την αρωγή στην υλοποίηση του προγράμματος ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του αρχαιολογικού χώρου της Νεμέας.

Στόχος του ΟΦΕΛΤΗ είναι η μερική αναστήλωση του ναού του Νεμείου Διός και η καθιέρωση των Νεμέων Αγώνων στην αυθεντική τους μορφή, ενώ όραμά του είναι η προβολή της αρχαιολογικής περιοχής της Νεμέας και η εθνική και διεθνής της αναγνώριση σαν «Τόπο Προορισμού» υψηλού επιπέδου επισκεπτών με πολιτιστικά ενδιαφέροντα.

www.opheltes.gr