Οφέλτης – Ο φίλος της Νεμέας

Αρχαιολογικός χώρος Αηδονίων Κορινθίας

26.09.2019

Χορηγία προς το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΟΦΕΛΤΗΣ και το Κέντρο Κλασικής Αρχαιολογίας Νεμέας του Πανεπιστημίου Berkeley για την ενίσχυση της συνέχισης του εγχειρήματος «Τάφος» που εκτελείται στον αρχαιολογικό χώρο των Αηδονίων Κορινθίας υπό τη Διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Berkeley και της Διευθύντριας του Κέντρου Κλασικής Αρχαιολογίας Νεμέας κυρίας Kim Shelton.

Το εγχείρημα «Τάφος» αποτελεί συνέχεια και φάση ολοκλήρωσης της ανασκαφικής έρευνας στο μυκηναϊκό νεκροταφείο στα Αηδόνια, ενώ στα πλαίσια της ολοκλήρωσής του θα γίνει συντήρηση, καταγραφή και ανάλυση των ευρημάτων από τα προηγούμενα στάδια της ανασκαφής. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ενέκριναν τη χορηγία του ποσού των 20.000 ευρώ, δεδομένου ότι οι σκοποί της αρχαιολογικής έρευνας συνάδουν με τους σκοπούς του Ιδρύματος.

www.opheltes.gr