Οφέλτης – Ο φίλος της Νεμέας

Συντήρηση της Αρχαίας Στοάς του Σταδίου της Αρχαίας Νεμέας

26.08.2012

Χορηγία προς τον «Οφέλτη – Ο φίλος της Νεμέας» για την υποστήριξη του έργου της συντήρησης της Αρχαίας Στοάς του Σταδίου της Αρχαίας Νεμέας. Ο ΟΦΕΛΤΗΣ είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε με σκοπό την αρωγή στην υλοποίηση του προγράμματος ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του αρχαιολογικού χώρου της Νεμέας.

Στόχος του ΟΦΕΛΤΗ είναι η μερική αναστήλωση του ναού του Νεμείου Διός και η καθιέρωση των Νεμέων Αγώνων στην αυθεντική τους μορφή, ενώ όραμά του είναι η προβολή της αρχαιολογικής περιοχής της Νεμέας και η εθνική και διεθνής της αναγνώριση σαν «Τόπο Προορισμού» υψηλού επιπέδου επισκεπτών με πολιτιστικά ενδιαφέροντα.

www.opheltes.gr

Ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου του Σωματείου «Οφέλτης-Ο Φίλος της Νεμέας»