Συστηματική έρευνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού

Η εργασίες αναστήλωσης του μνημείου έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο

26.05.2019

Χορηγία προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για τη συστηματική έρευνα στη θέση Μάντρα Δεσποτικού, για το έτος 2019.

Η συστηματική έρευνα και η αναστήλωση του μνημείου στη νήσο Δεσποτικό, έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά το 2018. Το μνημείο έχει πάρει την τρίτη του διάσταση και είναι ορατό από την απέναντι ακτή της Αντιπάρου. Έχουν ήδη τοποθετηθεί δύο επιστύλια του ναού και τρεις κίονες του καθώς και ένα επιστύλιο του εστιατορίου και δύο κίονες του. Το 2019 διενεργείται η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας του ιερού, η συντήρηση των αρχαιοτήτων και η αναστήλωση της αποκατάστασης του ναού και του τελετουργικού εστιατορίου. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της αρχαιολογικής έρευνας στο Δεσποτικό και τη συμβολή της στην ανάδειξη της Ελληνικής Τέχνης και Πολιτισμού, ενέκριναν χορηγία ποσού 30.000 ευρώ για την κάλυψη των προαναφερθεισών εργασιών, για το έτος 2019, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης αρχαιολογικής μελέτης στο Δεσποτικό.