Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ενίσχυση των δράσεων του κοινωφελούς Οργανισμού

05.05.2018

Χορηγία προς τον εθελοντικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έπειτα από σχετική παράκληση συνδρομής του Ιδρύματος στις δράσεις του οργανισμού. Στις δράσεις του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού περιλαμβάνονται η προληπτική ιατρική,  η διενέργεια ειδικών γενετικών εξετάσεων αλλά και άλλες παρεμβάσεις, όπως η διακομιδή, η ιατρική υποστήριξη παιδιών και το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης νοσηλευόμενων παιδιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις του ΜΚΟ τείνουν στην ανακούφιση οικονομικά αδυνάτων ατόμων στον τομέα υγείας και δη παιδιών που έχουν ανάγκη ιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης, ενώ επιπλέον προέρχονται από οικογένειες που αντιμετωπίζουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, αποφάσισαν ομόφωνα την παροχή δωρεάς έως ποσού 10.000 ευρώ, για την ενίσχυση των δράσεων του άνω κοινωφελούς Οργανισμού.

www.hamogelo.gr