Το Χαμόγελο του Παιδιού

Οικονομική υποστήριξη του κοινωφελούς οργανισμού

04.03.2020

Οικονομική υποστήριξη του κοινωφελούς οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού» για την κάλυψη μέρους του κόστους που απαιτείται για τη διαχείριση σοβαρών προβλημάτων υγείας παιδιών, τα οποία υποστηρίζει ο οργανισμός. Με αίτημα του στις 30.5.2019, ο οργανισμός «Χαμόγελο του Παιδιού», εξέθεσε αναλυτικά στο Ίδρυμα περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και τα οποία χρήζουν συγκεκριμένη αντιμετώπιση, εξετάσεις και θεραπείας, κοστολογημένες συνολικά 7.340 ευρώ.

Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του αιτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τους τις δράσεις που θα ανακουφίσουν και θα προσφέρουν υγεία σε παιδιά που έχουν ανάγκη ιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης, αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει δωρεά ποσού 7.430 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών που αναφέρονταν στο σχετικό αίτημα του οργανισμού.

www.hamogelo.gr