Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ενίσχυση των δράσεων του κοινωφελούς Οργανισμού

04.07.2017

Χορηγία προς τον εθελοντικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την ενίσχυση των δράσεών του. Η συγκεκριμένη ΜΚΟ δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και στον χώρο της υγείας παρέχοντας κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε παιδιά –προληπτική ιατρική και παρεμβάσεις, διακομιδή, ιατρική υποστήριξη παιδιών, δημιουργική απασχόληση νοσηλευόμενων παιδιών.

www.hamogelo.gr