Πολιτιστική Κληρονομιά, προστασία και αντιμετώπιση κινδύνων

Ημερίδα με αφορμή τα 60 χρόνια της σύμβασης της Χάγης

30.05.2015

Χορηγία προς τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διοργάνωση ημερίδας στο Μουσείο της Ακρόπολης, με θέμα «Πολιτιστική Κληρονομιά, προστασία και αντιμετώπιση κινδύνων».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου, από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

http://www.minedu.gov.gr/