Αρχαιολογική έρευνα στη θέση «Φανερωμένη»

Διερεύνηση του οικιστικού ιστού της Αρχαίας Τενέας και των νεκροταφείων της

19.09.2019

Χορηγία για τη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας στη θέση «Φανερωμένη» Χιλιομοδίου Π.Ε. Κορινθίας, με επικεφαλής την αρχαιολόγο Δρ. Ελένη Κόρκα.

Η έρευνα που διενεργείται με φορά τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη θέση «Φανερωμένη» Χιλιομοδίου Π.Ε. Κορινθίας, αποσκοπεί στη διερεύνηση του οικιστικού ιστού της Αρχαίας Τενέας και των νεκροταφείων της. Τα αποτελέσματα των ερευνών για το 2019 υπήρξαν θετικά, με πλήθος σημαντικών ευρημάτων που παρουσιάστηκαν στο παγκόσμιο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο στις 5 Δεκεμβρίου 2019. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την πρόοδο της συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας και έκριναν πως οι σκοποί της συνάδουν με αυτούς της προβολής και της ανάδειξης της Ελληνικής Τέχνης και του Πολιτισμού, στις οποίες αποσκοπεί το Ίδρυμα και ενέκριναν τη χορηγία ποσού 15.000 ευρώ για τη συνέχιση των εργασιών το 2020.