Αρχαιολογική έρευνα στη θέση «Φανερωμένη»

Διερεύνηση του οικιστικού ιστού της Αρχαίας Τενέας και των νεκροταφείων της

27.05.2015

Χορηγία προς τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος στη θέση Φανερωμένη Χιλιομοδίου, στο σημείο όπου αποκαλύφθηκε η συνέχεια νεκροταφείου αρχαϊκών χρόνων, πιθανότατα της αρχαίας Τενέας.

http://www.minedu.gov.gr/