Δωρεά εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

Όμιλος ΤΙΤΑΝ – Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

30.08.2022

Στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου σχεδίου δράσης τους για την πρόληψη και προστασία από τις δασικές πυρκαγιές, το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προσέφεραν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2 επιχειρησιακά οχήματα συντονισμού και κατάσβεσης πυρκαγιών, 15 σιλοφόρα οχήματα ανεφοδιασμού πυροσβεστικών οχημάτων και 1 ανοιχτή δεξαμενή νερού ανεφοδιασμού εναέριων μέσων.

Το πρόγραμμα δωρεάς εξοπλισμού από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ και το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών ολοκληρώθηκε με την παράδοση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δύο οχημάτων για τις επιχειρησιακές ανάγκες συντονισμού και κατάσβεσης πυρκαγιών, 15 σιλοφόρων οχημάτων που έχουν μετατραπεί σε δεξαμενές νερού και μίας ανοιχτής δεξαμενής νερού για τον ανεφοδιασμό εναέριων και επίγειων πυροσβεστικών μέσων.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29 Αυγούστου, στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στην Ευκαρπία, Θεσσαλονίκης,  τον εξοπλισμό παρέλαβε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, ενώ παρέστησαν και εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος, της Αστυνομίας και εθελοντών δασοπυροσβεστών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το συνολικό σχεδιασμό του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σχετικά με την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε στενή και άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές συμβάλλει μέσω:

Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, η οποία αναπτύχθηκε το 2021, με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές, προκειμένου να στηριχθεί με ουσιαστικό τρόπο η εθνική προσπάθεια για την αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών και να υλοποιηθούν δράσεις πρόληψης για το μέλλον, μέσω ενός πολυεπίπεδου και πανελλαδικού σχεδίου δράσης, συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ.

Στις δράσεις του Ιδρύματος Π.&Α. Κανελλοπούλου εντάσσονται:

  • Συμβολή στο Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
  • Διάθεση 2 ειδικών οχημάτων Πυρόσβεσης και Πολιτικής Προστασίας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Εκπόνηση και εκτέλεση εκπαιδευτικού προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη από τις πυρκαγιές, σε συνεργασία με την ΕΕΠΦ.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ σε στενή και άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές συμβάλλει μέσω:

  • Διάθεσης συνολικά 50 σιλοφόρων οχημάτων, τα οποία έχουν μετατραπεί σε δεξαμενές νερού χωρητικότητας 30 κ.μ. έκαστο, για τον ανεφοδιασμό πυροσβεστικών οχημάτων στις Περιφέρειες Αττικής (συγκεκριμένα Δυτική Αττική), Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας.
  • 3 ανοιχτών δεξαμενών νερού χωρητικότητας 40 κ.μ. εκάστη οι οποίες τοποθετούνται σε λατομικές εγκαταστάσεις της εταιρίας, στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας.
  • Μελετών εκτίμησης κλιματικών κινδύνων σε όμορες περιοχές των εργοστασίων Δρεπάνου, Ευκαρπίας, Καμαρίου, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, προκειμένου η πολύτιμη γνώση να χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη προετοιμασία όλων και την αποφυγή ανάλογων φαινομένων στο μέλλον.