Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων ALBA

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιωσιμότητα, Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος

26.08.2021
Χορηγία προς το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας και ειδικότερα τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων ALBA για την ενίσχυση προγράμματος υποτροφιών για τη συμμετοχή σπουδαστών σε μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο της σύστασης της έδρας για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιωσιμότητα, Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος».

Τα μέλη του Συμβουλίου, αναγνωρίζοντας το ακαδημαϊκό έργο του εκπαιδευτικού οργανισμού ALBA, λαμβάνοντας υπόψη ότι στους σκοπούς του ιδρύματος περιλαμβάνεται η χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες σπουδαστές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, και τιμώντας τη μνήμη του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου, ο οποίος υπηρέτησε το Ίδρυμα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, αποφάσισε ομόφωνα το Ίδρυμα να ενισχύσει πενταετές πρόγραμμα υποτροφιών με το ποσό των 20.000 ευρώ ετησίως για τη συμμετοχή σπουδαστών σε μεταπτυχιακά προγράμματα που θα διοργανώνονται από την Έδρα του ALBA «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιωσιμότητα, Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος».