Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ)

Πρόγραμμα «Αγαπώ τον Αθλητισμό»

26.06.2022

Χορηγία προς το ΝΠΔΔ «Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή», για τη συνδρομή στην υλοποίηση του προγράμματος «Αγαπώ τον Αθλητισμό» («Kids’ Athletics»), το οποίο προσφέρεται δωρεάν και διεξάγεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και έχει στόχο, επιμορφωτικό και αθλητικό, καθώς αναδεικνύεται η προαγωγή του αθλητισμού, του φιλάθλου πνεύματος και της εξωσχολικής σωματικής άσκησης σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού Ιδεώδους, αλλά και η παιδευτική αξία του αθλητισμού στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων στις σύγχρονες συνθήκες.

Επιπλέον, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναδεικνύεται η ιστορία του μνημείου του Παναθηναϊκού Σταδίου. Τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη το κοινωφελή χαρακτήρα του εν λόγω εγχειρήματος, που εκτελείται από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και στοχεύει αφενός στην προαγωγή της Ελληνικής Παιδείας και Τέχνης και αφετέρου στην ανάδειξη του μνημείου του Παναθηναϊκού Σταδίου, ομόφωνα αποφάσισαν όπως το Ίδρυμα συνδράμει στην υλοποίηση του προγράμματος «Αγαπώ τον Αθλητισμό» με χορηγία ποσού έως 20.000€.