Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Διάζωμα»

Κοιμώμενα θέατρα σε τροχιά ενίσχυσης

27.09.2019

Χορηγία προς το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την ενίσχυση της επιστημονικής εκδήλωσης με τίτλο «Κοιμώμενα θέατρα σε τροχιά ενίσχυσης» και θέμα την παρουσίαση περιπτώσεων αποκάλυψης και ανάδειξης αρχαίων θεάτρων που έχουν αποδοθεί σε χρήση και βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό.

Η διοργάνωση τελείται σε συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο για τα Αρχαία Θέατρα. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος ενέκριναν ομόφωνα τη χορηγία ποσού 10.000 ευρώ, δεδομένης της θεματικής του συνεδρίου που αναφέρεται στην προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων.

www.diazoma.gr