Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Διάζωμα»

Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου

27.07.2018

Χορηγία προς το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Διάζωμα» για την ενίσχυση των επιμέρους δράσεων που εμπίπτουν στο πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου».

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Π. & Α. Κανελλοπούλου ενέκρινε τη χορηγία του ποσού των 70.000 ευρώ, για α. τη μελέτη (προσαρμογή αρχιτεκτονικής μελέτης και στατική μελέτη) για το δυτικό ανάλημμα του ρωμαϊκού θεάτρου της Νικόπολης, β. ολοκλήρωση μελετών για την κατασκευή του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης (ανάθεση τοπογραφικής και γεωτεχνικής μελέτης), γ. παραγωγή ενημερωτικών εκδόσεων – φυλλαδίων για την ανάδειξη της διαδρομής, καθώς και μετάφραση αυτών στην αγγλική και δ. παραγωγή ειδικών χαρτών για τυφλούς για τους 5 αρχαιολογικούς χώρους –σταθμούς της διαδρομής.

www.diazoma.gr