Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Διάζωμα»

Αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας

27.03.2016

Χορηγία προς το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Διάζωμα» με σκοπό την αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας.  Η ίδρυση του Σωματείου το 2008, στηρίχθηκε στην ιδέα «μνημεία στο κέντρο της ζωής», όπου τα μνημεία αποκαλύπτονται και αποκαθίστανται για να γίνει το κέντρο της ανάπτυξης του τόπου.

www.diazoma.gr