Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Διάζωμα»

Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

27.03.2019

Έγκριση χορηγίας προς το μη κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος «πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».

Το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ απευθύνθηκε στο Ίδρυμα αιτούμενο τη συνεισφορά του ποσού των 3.600 ευρώ για τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για την ακουστική ξενάγηση στο θέατρο της Αρχαίας Δωδώνης. Τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος, αναγνωρίζοντας τη χρηστικότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες καθώς και τον συνδυασμό της κοινωφελούς δράσης με την προβολή αρχαίων μνημείων, ενέκριναν ομόφωνα το ποσό των 3.600 ευρώ.

www.diazoma.gr